Vi på Digital marketing Sweden använder Google Analytics på alla våra kunders webbplatser för att ge insikt i deras marknadsföringsinsatser online.