E-post Nyhetsbrev  och Kampanjtjänster
E-postkampanjer skräddarsydda efter dina behov, vi kommer att ställa in och hantera dina riktade e-postmarknadsföringskampanjer i linje med dina marknadsföringsmål. Vi tar hand om alla dina e-postmarknadsföringsbehov. 

Professionellt utformade mallar: Studier har visat att människor föredrar e-postmeddelanden med professionell och ren design, snarare än bara vanlig textkommunikation. Vi kommer designa tillsammans med dig för att  utveckla en e-postmall anpassad till dina specifika behov.